Kalite Politikamız

Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede, sürekli iyileşen hizmet sunmak, müşterilerimizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi için şirketlerimizin tüm hizmetlerinin belli bir kalite seviyesinde, günün ekonomik ve teknik ihtiyaçlarına en uygun biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerin aktivitelerinde kalite sistemi gereklilikleri esas olacaktır.

Referans standart olarak ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardı seçilmiş ve kalite sistemimiz bu standarda uygun olarak kurulmuştur. Belirlenmiş olan politika ve hedefler bağlayıcı olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına uygun çalışmasını gerektirmektedir.

Şirket yönetim kurullari kendisine bağlı bölümlerin yönetimini ve faaliyetlerin yürütülmesini bu el kitabındaki standartlar ve ilgili kalite prosedürlerine göre gerçekleştirir. Yönetim kurulu, tüm bölüm yöneticilerinin kalite politikasını anladıklarından, uyguladıklarından, desteklediklerinden ve tüm seviyede çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını, desteklenmesini sağlayacak biçimde çalıştıklarından emin olmak durumundadır.

Kalite sisteminin planlanması, gözetilmesi ve geliştirilmesi birinci derecede yönetim kurulunun ve yönetim temsilcisinin sorumluluğundadır. Yönetim temsilcisi problemlerin saptanması, düzeltilmesi için istek yapılması ve düzeltme sürecinin gözlenmesinde ve doğrulanmasında gerekli yetkilere sahiptir. Organizasyonel bir değişiklik gerekiyor ise bu yetki yönetim kuruluna aittir.

01.Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

02.Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

03.Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

04.En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

You are here: Kurumsal Kalite Politikamız