Belirlenen Yerde Teslim / DELIVERED AT PLACE (DAP)Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.


DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. Bu kuralda DAT kuralının aksine, satıcı malları belirlenen varış yerine gelen aracın üzerinden boşaltmaz ve taşımacı ile aksine bir sözleşmesi yoksa malların indirilmesiyle ilgili olarak bir yükümlülük taşımaz. Ayrıca DAT kuralında olduğu gibi, teslim yeri olarak belirlenecek noktanın uyuşmazlıklara meydan vermeyecek bir şekilde açıkça belirtilmesi gerekir.

DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelirken, daha önceki DAF, DES ve DDU'nun yerini almıştır.

Belirlenen yerde teslim şeklinde; sorumluluklar;
Kontrol, ambalaj ve işaretleme : Satıcıya,
Çıkış gümrük/lisans izinler : Satıcıya,
Yükleme : Satıcıya,
Navlun : Satıcıya,
Sigorta : Akite Göre,
Boşaltma : Alıcıya,
Varış Gümrük/resmi İzinler : Alıcıya aittir.

 

You are here: Dış Ticarette Belirlenen Yerde Teslim (DAP)